แปล เอกสาร

บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร
แปลเอกสาร
แปลเอกสารภาษาไทย
แปลเอกสารภาษาอังกฤษ
แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น
แปลเอกสารภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาออนไลน์
แปลเอกสาร
แปลเอกสาร
แปลเอกสาร
แปลเอกสาร
ภาษาอังกฤษ
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
dictionary
บริการแปลเอกสาร
แปลเอกสารภาษาไทย แปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารภาษาจีน
 
ขั้นตอนการแปลเอกสาร
  1. เลือกภาษาของเอกสารต้นฉบับ และภาษาที่ต้องการแปล
  2. Upload เอกสารต้นฉบับ เป็นไฟล์ภาพ, PDF หรือ word ให้นักแปล
  3. นักแปลแจ้งราคา และระยะเวลา ในการแปล ให้ผู้จ้างได้ทราบ
  4. เมื่อผู้จ้างตกลงราคา และระยะเวลากับนักแปลได้แล้ว นักแปลจึงดำเนินการแปล
  5. ผู้จ้างชำระค่าแปล และรับเอกสาร ทาง Email, ไปรษณีย์ (แล้วแต่ตกลงกัน)
  6. ผู้จ้างให้คะแนน Feedback กับนักแปลที่ได้ใช้บริการ
 
 
แผงควบคุม สมาชิก
แปลเอกสาร
User name
Password
login Forgot password?
สมัครนักแปลเอกสาร
register
สมัครสมาชิก
Bookmark and Share
ลงทะเบียน
ไทย-อังกฤษ
Dictionary อังกฤษ-ไทย
ไทย-อังกฤษ
Dictionary ไทย-อังกฤษ

บริการแปลเอกสาร ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี โดย translateland.com